L o a d i n g

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
School Logo
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กำหนดการลงทะเบียน
     เปิดวันที่    23 พฤษภาคม 2566     เวลา  12.30  น.
     ถึงวันที่      31 พฤษภาคม 2566     เวลา  16.00  น.
สถานะลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ : สำหรับนักเรียน
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
คู่มือการใช้งาน : สำหรับนักเรียน
ข้อมูลสถิติลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ : สำหรับครูที่ปรึกษา
เข้าสู่ระบบ : สำหรับผู้ดูแลระบบ
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566
เปิดลงทะเบียนวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ขั้นตอนการลงทะเบียน (หรือดูจาดวิดีโอนี้ได้)
1. เข้าสู่ระบบด้วยเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และรหัสผ่าน : เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เหมือนกัน
2. คลิกปุ่ม ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม มีขั้นตอนดังนี้
2.1 เลือกรายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจ
2.2 ยืนยันลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมที่เลือก ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยให้นักเรียนทุกคนกรอกเลข 0 ทั้ง 13 หลัก (เพื่อลดความล่าช้าในการลงทะเบียน)
2.3 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
หมายเหตุ
- นักเรียนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้เพียง 1 ครั้ง จากนั้นนักเรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมได้อีก
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566
     16 พ.ค. 2566 เวลา 17.10 น.   นางสาวบุศริน เหมทานนท์
ติดต่อสอบถาม
มีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 ครู..........................................     084-0000000 (ผู้ดูแลระบบ)   @spwsch66
 ครู..........................................     085-0000000 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)